Шановні респонденти та користувачі статистичної інформації!

До Ваших послуг сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010

Введіть код за КВЕД-2005
   відповідні коди за КВЕД-2010
Введіть код за КВЕД-2010
   відповідні коди за КВЕД-2005
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2005 Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2005) складається з таких секцій:

Секція Назва
A

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

B

Рибальство, рибництво

C

Добувна промисловість

D

Переробна промисловість

E

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

F

Будівництво

G

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

H

Діяльність готелів та ресторанів

I

Діяльність транспорту та зв'язку

J

Фінансова діяльність

K

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

L

Державне управління

M

Освіта

N

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

O

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

P

Діяльність домашніх господарств

Q

Діяльність екстериторіальних організацій


Повернутися на початкову сторінку Відповіді на запитання Пошук кодів КВЕД Вигляд сторінки “для друку”
© Держстат України, 2011