Шановні респонденти та користувачі статистичної інформації!

До Ваших послуг сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010

Введіть код за КВЕД-2005
   відповідні коди за КВЕД-2010
Введіть код за КВЕД-2010
   відповідні коди за КВЕД-2005
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2005 Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010

Перейти до детального розгляду:

КВЕД-2005: Секція C

Секція Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
C

Добувна промисловість

Ця секція включає добування корисних копалин у вигляді твердих порід (вугілля, руда та мінерали), в рідкому (нафта) та газоподібному стані (природний газ). Добування може здійснюватися підземним та відкритим способами розроблення родовищ або шляхом експлуатації свердловин.

Ця секція включає також додаткові процеси, які здійснюються з метою підготовки сировини до реалізації: подрібнення, сортування, осушення, очищення, збагачення та агломерація вугілля і руд, зневоднення та знесолення нафти, зрідження природного газу.
Добування корисних копалин класифікують за основними видами корисних копалин.
Підсекція CA включає добування енергоносіїв (кам'яного вугілля, бурого вугілля і торфу, вуглеводнів, уранової руди).
Підсекція CB включає добування неенергетичних мінералів (металевих руд, різних мінералів та продукції кар'єрів).
Деякі технічні операції цієї секції, зокрема щодо добування вуглеводнів, можуть виконуватися на користь третіх осіб спеціалізованими організаціями як промислові послуги.

Ця секція не включає:
  • перероблення видобутих речовин (див. секцію D)
  • розлив по пляшках природних та мінеральних вод з джерел та свердловин (див. 15.98)
  • подрібнення та інші види оброблення деяких мінеральних неметалевих речовин, що не пов'язані з підземним або відкритим добуванням корисних копалин (див. 26.81, 26.82)
  • виробництво паливного газу на газопереробних заводах (див. 40.21)
  • збирання, очищення та розподілення води (див. 41)
  • розвідувальне буріння свердловин (див. 45.12)
  • проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2)

містить наступні підсекції:

Підсекція Назва
CA

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

CB

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних


Повернутися на початкову сторінку Відповіді на запитання Пошук кодів КВЕД Вигляд сторінки “для друку”
© Держстат України, 2011