Шановні респонденти та користувачі статистичної інформації!

До Ваших послуг сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010

Введіть код за КВЕД-2005
   відповідні коди за КВЕД-2010
Введіть код за КВЕД-2010
   відповідні коди за КВЕД-2005
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2005 Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010

Перейти до детального розгляду:

КВЕД-2005: Секція L

Секція Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
L

Державне управління

Ця секція включає діяльність органів державного управління (державні послуги). Державні послуги надаються центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також іншими одиницями, які забезпечують функціонування органів управління чи надання певних державних послуг.

Ця секція включає також:
  • оборону, правосуддя, охорону громадського порядку і безпеку, закордонні справи тощо
  • загальну діяльність у сфері управління (законодавчу владу, виконавчу владу, фінансове управління тощо на всіх територіальних рівнях) або відомчу діяльність у сфері економічного та соціального життя
  • управління обов'язковими програмами соціального захисту
Ця секція не включає:
  • діяльність, яка не є управлінською та класифікується в інших позиціях
  • управління у сфері освіти (нормативне регулювання, контроль, програми) (див. 75), а діяльність з освіти – (див. 80)
  • діяльність військових шпиталів та в'язничних лікарень (див. 85.11.1)

складається з наступних розділів:

Розділ Назва
75

Державне управління


Повернутися на початкову сторінку Відповіді на запитання Пошук кодів КВЕД Вигляд сторінки “для друку”
© Держстат України, 2011