Шановні респонденти та користувачі статистичної інформації!

До Ваших послуг сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010

Введіть код за КВЕД-2005
   відповідні коди за КВЕД-2010
Введіть код за КВЕД-2010
   відповідні коди за КВЕД-2005
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2005 Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010

Відповідність кодів КВЕД-2010 -> КВЕД-2005:

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Код за КВЕД-2005 Назва та опис видів економічної діяльності
73.10.1

Дослідження і розробки в галузі природничих наук

Включає:
  • систематичне вивчення і творчі зусилля за видами досліджень та розробок у галузі природничих наук, крім біотехнології, (математиці, фізиці, астрономії, хімії, біології, медицині, геології, географії, сільському господарстві тощо);
  • багатогалузеві дослідження і розробки переважно у галузі природничих наук.
73.10.2

Дослідження і розробки в галузі технічних наук

Включає:
  • систематичне вивчення і творчі зусилля за видами досліджень та розробок у галузі технічних наук (енергетиці, транспорті та зв'язку, будівництві та архітектурі, добувній, переробній промисловості тощо);
  • багатогалузеві дослідження і розробки переважно у галузі прикладних технічних наук.

Повернутися на початкову сторінку Відповіді на запитання Пошук кодів КВЕД Вигляд сторінки “для друку”
© Держстат України, 2011