Шановні респонденти та користувачі статистичної інформації!

До Ваших послуг сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010

Введіть код за КВЕД-2005
   відповідні коди за КВЕД-2010
Введіть код за КВЕД-2010
   відповідні коди за КВЕД-2005
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2005 Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010

Перейти до детального розгляду:

КВЕД-2010: Клас 20.14

Клас Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
20.14

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин

Цей клас включає виробництво хімічної продукції з використанням основних технологічних процесів процесів хімічного виробництва, таких як термічний крекінг та дистиляція. Результатом цієї діяльності, зазвичай, є одержування окремих хімічних елементів або хімічних сполук.
Цей клас включає:
 • виробництво основних органічних хімічних речовин:
  • ациклічних вуглеводнів, насичених та ненасичених
  • циклічних вуглеводнів, насичених та ненасичених
  • ациклічних і циклічних спиртів, у т.ч. неденатурованого та денатурованого етилового спирту з вмістом спирту 80об. % і більше
  • моно- та полікарбонових кислот, у т.ч. оцтової кислоти
  • інших кисневих сполук, у т.ч. числі альдегідів, кетонів, хінонів і дво- або полівалентних кисневих сполук
  • синтетичного гліцерину, синтезованого з нафтопродуктів
  • азотно-функціональних органічних сполук, у т.ч. числі амінів
  • ферментацію цукрової тростини, зерна тощо для виробництва спирту та ефірів
  • інших органічних сполук, у т.ч. продуктів перероблення деревини (деревного вугілля, виробленого дистиляцією деревини) тощо
 • виробництво синтетичних ароматичних речовин
 • дистиляцію кам'яновугільної смоли
Цей клас не включає:
 • виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів, див. 11.01
 • виробництво пластмас у первинних формах, див. 20.16
 • виробництво синтетичного каучуку в первинних формах, див. 20.17
 • виробництво неочищеного гліцерину, див. 20.41
 • виробництво натуральних ефірних олій, див. 20.53
 • виробництво саліцилової та О-ацетилсаліцилової кислот, див. 21.10

Повернутися на початкову сторінку Відповіді на запитання Пошук кодів КВЕД Вигляд сторінки “для друку”
© Держстат України, 2011