Шановні респонденти та користувачі статистичної інформації!

До Ваших послуг сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010

Введіть код за КВЕД-2005
   відповідні коди за КВЕД-2010
Введіть код за КВЕД-2010
   відповідні коди за КВЕД-2005
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2005 Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010

Перейти до детального розгляду:

КВЕД-2010: Розділ 84

Розділ Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
84

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

включає групи:

Група Назва
84.1

Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління

84.2

Надання державних послуг суспільству в цілому

84.3

Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування


Повернутися на початкову сторінку Відповіді на запитання Пошук кодів КВЕД Вигляд сторінки “для друку”
© Держстат України, 2011