Шановні респонденти та користувачі статистичної інформації!

До Ваших послуг сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010

Введіть код за КВЕД-2005
   відповідні коди за КВЕД-2010
Введіть код за КВЕД-2010
   відповідні коди за КВЕД-2005
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2005 Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010

Перейти до детального розгляду:

КВЕД-2005: Підсекція DL

Підсекція Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
DL

Виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

складається з наступних розділів:

Розділ Назва
30

Виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин

31

Виробництво електричних машин та устатко-вання

32

Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку

33

Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання, годинників


Повернутися на початкову сторінку Відповіді на запитання Пошук кодів КВЕД Вигляд сторінки “для друку”
© Держстат України, 2011