Шановні респонденти та користувачі статистичної інформації!

До Ваших послуг сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010

Введіть код за КВЕД-2005
   відповідні коди за КВЕД-2010
Введіть код за КВЕД-2010
   відповідні коди за КВЕД-2005
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2005 Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010

Перейти до детального розгляду:

КВЕД-2005: Підсекція CA

Підсекція Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
CA

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

складається з наступних розділів:

Розділ Назва
10

Добування вугілля, лігніту і торфу

11

Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги

12

Добування уранової та торієвої руд


Повернутися на початкову сторінку Відповіді на запитання Пошук кодів КВЕД Вигляд сторінки “для друку”
© Держстат України, 2011