Шановні респонденти та користувачі статистичної інформації!

До Ваших послуг сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010

Введіть код за КВЕД-2005
   відповідні коди за КВЕД-2010
Введіть код за КВЕД-2010
   відповідні коди за КВЕД-2005
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2005 Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010

Перейти до детального розгляду:

КВЕД-2005: Розділ 01

Розділ Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
01

Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги

В розділі визначаються два основні види діяльності:
  • одержування продукції рослинництва (01.1 “Рослинництво”);
  • одержування продукції тваринництва (01.2 “Тваринництво”), а також
  • рослинництво у поєднанні з тваринництвом (01.3 “Змішане сільське господарство”);
  • надання допоміжних послуг у рослинництві і тваринництві; облаштування ландшафту (01.4).
У групі 01.1 “Рослинництво” розрізняють:
  • основні культури, що вирощуються, зазвичай, за річним циклом: зернові, овочі або квіти тощо (01.11 та 01.12);
  • культури тривалого циклу вирощування: багаторічні насадження типу садів, виноградників, плантацій тощо (01.13).
У групі 01.2 “Тваринництво” види діяльності згруповані залежно від типу тварин, а не від виду продукції (м'ясо, молоко, шкіра тощо), при цьому не виділяються окремо утримання та випас тварин.
У групі 01.3 “Змішане сільське господарство” визначення основного виду діяльності має таку особливість: до цієї групи відносяться господарства, у товарній продукції яких частка рослинництва чи тваринництва не перебільшує 66%. І тільки у разі, якщо частка рослинництва чи тваринництва перевищує 66%, господарство буде класифіковане у групі 01.1 чи 01.2 відповідно. Такий підхід дає можливість уникнути частої зміни спеціалізації господарства.
У групі 01.4 класифікують надання послуг (виконання робіт), таких, як підготовка ґрунту, сівба, збирання врожаю тощо, які звичайно є складниками частиною діяльності господарства, можуть виконуватися окремими сільськогосподарськими одиницями, що працюють на користь третіх осіб, і в такому разі є допоміжними послугами в сфері рослинництва (01.41) чи тваринництва (01.42).
Діяльність з перероблення сільськогосподарської продукції не відноситься до сільськогосподарської діяльності, а відноситься до відповідних розділів переробної промисловості: 15 “Харчова промисловість”, 16 “Тютюнова промисловість”.

Цей розділ не включає:
  • підготовку ґрунту (земляні роботи, дренаж, облаштування рисових полів тощо) (див. секцію F “Будівництво”)
  • реалізацію сільськогосподарської продукції закупівельними організаціями та кооперативами (див. секцію G “Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку”)

включає групи:

Група Назва
01.1

Рослинництво

01.2

Тваринництво

01.3

Змішане сільське господарство

01.4

Надання послуг у рослинництві і тваринництві; облаштування ландшафту

01.5

Мисливство


Повернутися на початкову сторінку Відповіді на запитання Пошук кодів КВЕД Вигляд сторінки “для друку”
© Держстат України, 2011